Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word

Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word Tạo mẫu giấy báo như sau: Tạo 1 file mới bảng số liệu Tạo danh sách giấy báo Thực hiện trộn Bảng số liệu vào giấy báo để tạo ra danh sách giấy báo với đầy đủ thông tin. Kết quả trộn tạo ra để ở 1 file Chia...

CHI TIẾT
Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội