Kế toán vật tư hàng hóa

Kế toán vật tư hàng hóa

Kế toán vật tư hàng hóa

Vật tư bao gồm: Nguyên Vật liệu và công cụ dụng cụ

NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ
  • Sau khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh chúng thay đổi hoàn toàn hình thái, vật chất ban đầu.
  • Giá trị của nguyên liệu khi xuất dùng được tính một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh.
  • Nguyên liệu không qui định về mặt giá trị
  • Sau khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh chúng không thay đổi hình thái, vật chất ban đầu
  • Giá trị của công cụ dụng cụ nhỏ hơn 30 triệu
  • Giá trị của công cụ dụng cụ phải phân bổ dần qua từng kỳ

*** Cách phân bổ công cụ dụng cụ như sau:

– Nếu CCDC có giá trị nhỏ: Có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó.

– Nếu CCDC có giá trị lớn: Phân bổ làm nhiều kỳ (Lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN. Chi phí phân bổ đó sẽ được trích đều vào hàng tháng)

– Căn cứ vào thời gian sử dụng CCDC mà bạn lựa chọn cho vào chi phí trả trước dài hạn hoặc ngắn hạn.

Chú ý: Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ tối đa không quá 36 tháng

+ Trường hợp 1: Phân bổ 1 lần ( đối với giá trị công cụ dụng cụ nhỏ và sử dụng cho 1 kỳ)

+ Trường hợp 2 : Phân bổ nhiều lần

*+ Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ:

  • Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC / Thời gian phân bổ (Năm)
  • Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm / 12 tháng
  • Mức phân bổ trong tháng =  Mức phân bổ hàng tháng / Tổng số ngày của tháng PS x Số ngày sd trong tháng

Trong đó:  Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày của tháng PS – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

Ví dụ: Ngày 06/1/2018 Công ty Quang Minh mua 1 máy tính (CCDC) trị giá 10.000.000đ chưa thuế VAT. Chi phí vận chuyển, lắp đặt 1.000.000đ chưa VAT. Và máy tính này mua về đưa vào sử dụng ngay

Cách tính phân bổ công cụ dụng như sau:

Bước 1: Xác định thời gian phân bổ CCDC:

–  phân bổ cho 12 tháng (1 năm).

Bước 2: Xác định mức phân bổ hàng năm:

Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC/ Thời gian phân bổ

Giá trị CCDC = 10.000.000 + 1.000.000 = 11.000.000

= > Mức phân bổ hàng năm = 11.000.000 / 1(năm) = 11.000.000 / năm

Bước 3: Xác định mức phân bổ hàng tháng:

Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm /12 tháng

=> Mức phân bổ hàng tháng = 11.000.000 / 12 = 916.666đ / tháng

Bước 4: Xác định mức phân bổ tháng 1/2018

Mức phân bổ tháng 1/2018 = Mức phân bổ hàng tháng / Tổng số ngày của tháng 1/2018 x Số ngày sử dụng trong tháng 1/ 2018

Số ngày sử dụng trong tháng 1 = Tổng số ngày của tháng  –  Ngày bắt đầu sử dụng + 1

= > Số ngày sử dụng trong tháng 1 = 31 – 6 + 1 = 26 ngày

=> Mức phân bổ trong tháng 1 = (916.666 / 31)  X 26 = 768.816đ

Như vậy trong tháng 1/2018 Trích 786.816 đồng vào chi phí kinh doanh. Hàng tháng được trích 916.666đ và được phân bổ trong 1 năm.

==> Kế toán vật tư hàng hóa

Mọi thông tin liên hệ:

Trung tâm tin học kế toán Quang Minh

Số 106 Ngõ 12 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline: 0243 776 7029 – 0919 505 858 – 0974 726 568

Website: https://ketoanquangminh.com

 

 

 

Kế toán vật tư hàng hóa
Rate this post
Chia sẻ :

Bình luận

Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội