thủ thuật kế toán, các thủ thuật kế toán, kế toán thực tế, kế toán tổng hợp, thủ thuật kế toán cần biết

THUẾ MÔN BÀI CHO ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

THUẾ MÔN BÀI CHO ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh Căn cứ: – Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn lệ phí môn bài –Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài –Tại Điều 2 Người nộp lệ phí môn...

CHI TIẾT
Tài khoản tạm ứng 141 – TT200

Tài khoản tạm ứng 141 – TT200

Tài khoản tạm ứng 141 – TT200 – Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. – Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp...

CHI TIẾT
Lịch nộp các loại báo cáo thuế

Lịch nộp các loại báo cáo thuế

Lịch nộp các loại báo cáo thuế Đối với mỗi công ty, doanh nghiệp thì việc kế toán phải nắm bắt và biết được lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo thuế là rất quan trọng. Quang Minh chia sẻ với các bạn thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 cụ...

CHI TIẾT
Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội