Kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt – Kế toán tiền mặt bao gồm Tiền mặt TK111, Tiền gửi ngân hàng TK 112 -Tiền đang chuyển TK113( chỉ áp dụng cho TT200) và áp dụng cho doanh nghiệp liên quan đến ngân hàng, lệnh chị tiền và giấy báo Nợ khác ngày nhau.Uỷ Thu và giấy...

CHI TIẾT
Kế toán vật tư hàng hóa

Kế toán vật tư hàng hóa

Kế toán vật tư hàng hóa Vật tư bao gồm: Nguyên Vật liệu và công cụ dụng cụ NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Sau khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh chúng thay đổi hoàn toàn hình thái, vật chất ban đầu. Giá trị của nguyên liệu khi xuất dùng...

CHI TIẾT
Kế toán bán hàng và công nợ

Kế toán bán hàng và công nợ

Kế toán bán hàng và công nợ Nguyên tắc hạch toán của kế toán bán hàng Kế toán bán hàng luôn luôn phải phản ánh được hai bút toán đó là Doanh Thu và Giá vốn ++Bút toán 1: Phản ánh Doanh thu( Số tiền bán)         Nợ TK111, TK112, TK131 Có TK511...

CHI TIẾT
Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân Các trường hợp xác định thuế thu nhập cá nhân phải nộp 1.Trường hợp 1: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động +Điều kiện để cá nhân thuộc trường hợp 1 như sau: Phải có mã số thuế thu nhập cá nhân Phải có quốc tịch Việt Nam...

CHI TIẾT
THUẾ MÔN BÀI CHO ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

THUẾ MÔN BÀI CHO ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh Căn cứ: – Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn lệ phí môn bài –Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài –Tại Điều 2 Người nộp lệ phí môn...

CHI TIẾT
Cách lập báo cáo tài chính theo TT 200

Cách lập báo cáo tài chính theo TT 200

Cách lập báo cáo tài chính theo TT200 Báo cáo tài chính tại một doanh nghiệp bao gồm: + Bảng cân đối phát sinh ( Bắt buộc) + Bảng cân đối kế toán ( Bắt buộc) + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( Bắt buộc) + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( khuyến...

CHI TIẾT
Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu I- Công tác chuẩn bị đặt in hóa đơn lần đầu —  Gửi công văn xin đặt in hóa đơn cho bộ phận 1 cửa, ký đóng dấu vào công văn này. Sau thời gian tối đa 5 ngày cơ quan thuế sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra —  Chuẩn bị cho...

CHI TIẾT
Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội