Lịch nộp các loại báo cáo thuế

Lịch nộp các loại báo cáo thuế

Lịch nộp các loại báo cáo thuế

Đối với mỗi công ty, doanh nghiệp thì việc kế toán phải nắm bắt và biết được lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo thuế là rất quan trọng. Quang Minh chia sẻ với các bạn thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 cụ thể như: Thuế Môn Bài, Thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, BCTC, Tờ khai quyết toán thuế TNCN – TNDN…

Căn cứ:

*Luật kế toán 2013, luật kế toán 2015

*Nghị định 139/2016/NĐ/CP về lệ phí môn bài

*Thông tư 156/2013/TT -BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều

*Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành

*Nghị định 51/2010/NĐ/CP và 04/2014/NĐ– CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

I- Thời hạn nộp tờ khai môn bài 

  • Đối với các doanh nghiệp mới thành lập chậm nhất ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động không có thay đổi về vốn điều lệ hoặc mở thêm các chi nhánh thì không phải nộp tờ khai chỉ phải thực hiện nộp thuế môn bài chậm nhất ngày 30 tháng 1 năm sau.

II- Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, BC SDHD.

  • Thời hạn nộp hồ sơ thuế tháng chậm nhất ngày thứ 20 ( hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 ( ba mươi) của quý tiếp theo phát sinh nghĩa vụ nộp thuế

III- Thời hạn báo cáo tài chính ( Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính), quyết toán TNCN, quyết toán TNDN.

  • Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 90 ( chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
  • Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức ở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định

☎️☎️+~~~+ Liên hệ:

Trung tâm kế toán Quang Minh – Học kế toán tổng hợp tại hà nội

Số 106 – Ngõ 12 – Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội

Tel: 0243 776 7029 – 0919 505 858 – 0974 726 568

Web: www.ketoanquangminh.com

Lịch nộp báo cáo thuế, học kế toán tổng hợp, báo cáo thuế,học kế toán,học kế toán tổng hợp, học kế toán ở đâu, học kế toán đâu tốt,Lịch nộp báo cáo thuế, học kế toán tổng hợp, báo cáo thuế,học kế toán,học kế toán tổng hợp, học kế toán ở đâu, học kế toán đâu tốt

Lịch nộp các loại báo cáo thuế
5 (100%) 2 votes
Chia sẻ :

Bình luận

Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội