Kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt

– Kế toán tiền mặt bao gồm Tiền mặt TK111, Tiền gửi ngân hàng TK 112

-Tiền đang chuyển TK113( chỉ áp dụng cho TT200) và áp dụng cho doanh nghiệp liên quan đến ngân hàng, lệnh chị tiền và giấy báo Nợ khác ngày nhau.Uỷ Thu và giấy báo có khác nhau ngày.

– Chứng từ sử dụng là phiếu Thu – Chi, Uỷ nhiệm Thu – Chi, giấy báo Nợ – Có, giấy thanh toán tiền tạm ứng…

– Sổ kế toán sử dụng: Sổ cái TK111.TK112,TK113

++** Phương pháp kế toán tiền mặt

**+ Kế toán tăng tiền:

 • Nhận tiền từ việc góp vốn kinh doanh(Theo NĐ 222 từ năm 2015 góp vốn kinh doanh bắt buộc bằng TGNH)

Nợ TK 112

Có TK 411( Vốn đầu tư của chủ sở hữu)

 • Thu tiền bán hàng

Nợ TK 111, 112

Có TK 511( Doanh thu bán hàng và CCDV)

 • Thu nợ của khách hàng

Nợ TK 111, 112

Có TK 131 ( Phải thu của khách hàng)

 • Thu từ lãi TGNH

Nợ TK 112

Có TK 511 ( DT bán hàng và cung cấp DV)

 • Thu từ hoàn ứng

Nợ TK 111

Có TK 141( Tạm ứng)

+* Các trường hợp tạm ứng

 • Tạm ứng tiền cho cán bộ CNV công ty thực hiện hoạt động của công ty

Nợ TK 141

Có TK 111

 • Tạm ứng lương cho CBCN viên

Nợ TK 334

Có TK 111

 • Khách hàng ứng trước tiền hàng

Nợ TK 111, 112

Có TK 131

 • Ứng trước tiền hàng cho người bán

Nợ TK 331

Có TK 111

**+ Kế toán giảm tiền

 • Chi mua nguyên vật liệu

Nợ TK 152, TK 1331

Có TK 111

 • Chi mua CCDC

Nợ TK 153,  TK 1331

Có TK 111

 • Chi mua tài sản cố định

Nợ TK 211, TK 1331

Có TK 111

 • Chi tiền nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN

Nợ TK 3331, TK3334, 3335

Có TK 111

 • Chi tiền thanh toán tiếp khách

Nợ TK 6422, TK 1331

Có TK 111

 • Chi tiền thanh toán quảng cáo

Nợ TK 641, TK 1331

Có TK 111

Mọi thông tin liên hệ:

Trung tâm  kế toán Quang Minh

Số 106 Ngõ 12 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline: 0243 776 7029 – 0919 505 858 – 0974 726 568

Website: https://ketoanquangminh.com

 

 

Kế toán tiền mặt
4.3 (86.67%) 3 votes
Chia sẻ :

Bình luận

Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội