Hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Hình thức trả lương trong doanh nghiệp

💰Tiền lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. Năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện. Đảm bảo mức lương trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường, hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận( không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định.

+ Hình thức trả lương theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

– Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:
a) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động.
b) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần.
c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;
d) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.
Có 2 hình thức mà doanh nghiệp vẫn thường áp dụng:
Công thức 1: 
Lương phải trả trong tháng = Mức lương tháng/ số ngày phải đi làm quy định x Số ngày đi làm thực tế
Số ngày đi làm quy định = Số ngày trong tháng – ngày nghỉ

VD: tháng 1 có 31 ngày, được nghỉ 4 ngày chủ nhật => số ngày đi làm quy định = 31-4 = 27 ngày
Công thức 2:
Lương phải trả trong tháng = Mức lương tháng/26 ngày x Số ngày đi làm thực tế
VD: Mức lương tháng 1 trả cho anh B là 7.000.000, anh B được nghỉ 4 ngày chủ nhật, trong tháng anh B đi làm được 25 ngày công
Theo công thức 1:
Mức lương phải trả tháng 1 =7.000.000/(31-4) x 25 =6.481.481đ
Theo công thức 2
Mức lương phải trả tháng 1 = 7.000.000/26 x 25 = 6.730.769đ
– Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.
Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.
Căn cứ các hình thức trả lương nêu trên, tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động lựa chọn hình thức trả lương bảo đảm tiền lương được trả gắn với kết quả công việc, khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình thức trả lương phải thể hiện trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.
2. Kỳ hạn trả lương
Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau: 
– Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc.
– Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.
Bạn tham khảo thêm khóa học : Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội để được học thực hành kế toán tiền lương và các phần hành kế toán khác.

Mọi thông tin Liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUANG MINH

Số 106 – Ngõ 12 – Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline: 0243 776 7029 – 0974 726 568 – 0919 505 858

Website:https://ketoanquangminh.com/

 

 

Hình thức trả lương trong doanh nghiệp
5 (100%) 2 votes
Chia sẻ :

Bình luận

Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội