Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word

Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word

Tạo mẫu giấy báo như sau:

Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word


Tạo 1 file mới bảng số liệu

Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word

Tạo danh sách giấy báo

Thực hiện trộn Bảng số liệu vào giấy báo để tạo ra danh sách giấy báo với đầy đủ thông tin. Kết quả trộn tạo ra để ở 1 file riêng.

Hướng dẫn làm (hoàn thành 2 file cần thiết trước khi làm):

Tại file mẫu thẻ dự thi

Bước 1:

Vào Mailings  -> chọn Select Recipients

Chọn Use Existing List, tìm đến file danh sách đã lưu, chọn vào file đã lưu, chọn Open

Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word

Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word

Bước 2:Đặt đúng vị trí cần chèn tên ở Giấy báo dự thư và chọn Insert Merge Field->Họ tên thí sinh. Các trường còn lại cũng làm tương tự.

Cách trộn thư (Mail Merge) trong WordBước 3:Bấm vào Preview Results để xem kết quả và di chuyền các mũi tên hướng để xem kết quả từng khách hàng

Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word

Bước 4:Hoàn thành xong có thể in luôn được hoặc lưu kết quả ra 1 file word mới chọn: Finish & Merge -> Edit Individual Document để lưu ra 1 file word chứa kết quả-> hộp thoại Merge to New Document xuất hiện. Tùy chọn kết xuất tất cả hoặc 1 số kết quả như yêu cầu.

Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word

  • OK kết quả hiện ra trong 1 file word mới, lưu file lại ta được 1 danh sách đã trộn. Các bạn có thể áp dụng với thư mời, giấy mời, báo điểm…

Xem thêm các thủ thuật tin học văn phòng TẠI ĐÂY

Tag: Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word, hướng dẫn Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word, Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word 2010,Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word, hướng dẫn Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word, Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word 2010

Cách trộn thư (Mail Merge) trong Word
Rate this post
Chia sẻ :

Bình luận

Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội