Cách chuyển số dư đầu kỳ quyết định 48 sang TT 133

Cách chuyển số dư đầu kỳ quyết định 48 sang TT 133

Cách chuyển số dư đầu kỳ quyết định 48 sang TT 133

Theo điều 91 Thông tư 133/2016/TT – BTC ngày 26/8/2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Về việc hướng dẫn cách chuyển số dư trên sổ kế toán cụ thể:

I.Những tài khoản xóa bỏ và thêm mới giữa QĐ 48 và TT 133

a, Tài khoản bị xóa bỏ:

* TK 142 – Trả trước ngắn hạn

* TK 159 – Các khoản dự phòng

* TK 171 – GD mua bán lại trái phiếu chính phủ

* TK 221 – Đầu tư tài chính dài hạn

* TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn

* TK 311 – Vay ngắn hạn

* TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả

*TK 351 – Quỹ dự phòng trợ cấp thất nghiệp

* TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

b, Tài khoản mới

*TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

*TK 136 – Phải thu nội bộ

*TK 151- Hàng mua đang đi đường

*Tk 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

*TK 336 – phải trả nội bộ

II.Cách chuyển số dư đầu kỳ

*Số dư chi tiết trên TK 1113, 1123 – Vàng bạc, kim khí, đá quý => Được chuyển sang TK 152 ( NVL), 155 ( Thành phẩm, 156 ( hàng hóa) đối với vàng bạc, kim quý, đá quý phân loại là hàng tồn kho và TK 2288 – đầu tư ngắn hạn đối với vàng bạc kim quý, đá quý không được phân loại là hàng tồn kho

*Số dư trái phiếu, tín phiếu không nắm giữ vì mục đích kinh doanh ( mua vào bán ra với mục đích thu lại lợi nhuận chênh lệch) đang phản ánh trên TK 121 – Đầu tư ngắn hạn => Chuyển sang TK 128 – đầu tư đến ngày đáo hạn

*Số dư TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn -> Chuyển sang TK 242- Chi phí phí trả trước

*Số dư TK 1388- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn, TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn  => Chuyển sang TK 1386- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

*Số dư các khoản dự phòng đang phản ánh trên TK 159, TK 229 => Chuyển sang TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản – Chi tiết cho từng TK cấp nội dung dự phòng.

*Số dư TK 311 – Vay ngắn hạn, TK 316 – Nợ dài hạn đến hạn trả, TK 3411, TK 3412 – Nợ dài hạn => TK 341 vay và nợ thuê tài chính

Cách chuyển số dư đầu kỳ

☎️☎️+~~~+ Liên hệ:

Trung tâm kế toán Quang Minh – Học kế toán tổng hợp tại hà nội

Số 106 – Ngõ 12 – Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội

Tel: 0243 776 7029 – 0919 505 858 – 0974 726 568

Web: www.ketoanquangminh.com

Cách chuyển số dư đầu kỳ, Cách chuyển số dư đầu kỳ quyết định 48 sang TT133,Cách chuyển số dư đầu kỳ, Cách chuyển số dư đầu kỳ quyết định 48 sang TT133

Cách chuyển số dư đầu kỳ quyết định 48 sang TT 133
5 (100%) 1 vote
Chia sẻ :

Bình luận

Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội