Kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt – Kế toán tiền mặt bao gồm Tiền mặt TK111, Tiền gửi ngân hàng TK 112 -Tiền đang chuyển TK113( chỉ áp dụng cho TT200) và áp dụng cho doanh nghiệp liên quan đến ngân hàng, lệnh chị tiền và giấy báo Nợ khác ngày nhau.Uỷ Thu và giấy...

CHI TIẾT
Kế toán vật tư hàng hóa

Kế toán vật tư hàng hóa

Kế toán vật tư hàng hóa Vật tư bao gồm: Nguyên Vật liệu và công cụ dụng cụ NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Sau khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh chúng thay đổi hoàn toàn hình thái, vật chất ban đầu. Giá trị của nguyên liệu khi xuất dùng...

CHI TIẾT
Hotline: 0243 776 7029 - 0974 72 65 68 - 0919 505 858
Số 106, Ngõ 12, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội